OVER SUN

Stichting Urgente Noden Doesburg en omstreken helpt individuele nood lenigen

Voorgeschiedenis

In 2016 kwamen particulieren, hulpverleningsorganisaties en gemeentelijke diensten een aantal keren bijeen om over het vraagstuk van urgente nood te praten. Zij concludeerden dat in Doesburg individuele huishoudens geconfronteerd kunnen worden met bijzondere financiële omstandigheden of urgente noden. Hierbij gaat het om financiële noden waarvoor geen wettelijke voorzieningen (tijdig of voldoende) beschikbaar zijn.

Geconcludeerd werd dat het belangrijk is dat er mogelijkheden zijn voor hulpverleners om in die situaties tijdig nood te kunnen verminderen. Om die reden is op 27 september 2016 de Stichting Urgente Noden Doesburg en omstreken opgericht. Onze doelstellingen vindt u onder “rekenschap” in ons beleidsplan.

Wat is onze doelgroep? 

Uit landelijke cijfers blijkt, dat naar voorzichtige schatting 5% tot 8% van de huishoudens met een inkomen tot 125% van het minimum jaarlijks in een financiële noodsituatie terechtkomt, terwijl niet (tijdig of voldoende) een beroep kan worden gedaan op (wettelijke) voorzieningen zoals de Bijzondere bijstand. Vaak gaat het om calamiteiten bij lage inkomensgroepen, zoals ziekte, handicaps, echtscheiding, werkloosheid, samenvallende tegenvallers bij alleenstaande ouders, etc. Er blijken altijd mensen tussen wal en schip te geraken. De Gemeente Doesburg en de partners in dit nieuwe noodhulpbureau zijn van mening dat hulp dan niet van toeval afhankelijk dient te zijn en dat een brede samenwerking is gewenst.

De oprichting van de Stichting met een centraal adres voor noodhulp, waarop hulpverleners voor hun cliënten een beroep kunnen doen, betekent ook een efficiencyslag voor hulpverlening en fondsen. Hulpverleners hoeven niet eindeloos te zoeken naar een fonds dat wil helpen en fondsen kunnen rekenen op betrouwbare informatie. Noodhulp wordt zo een vanzelfsprekend instrument in de gereedschapskist van hulpverleners.

Hoe werken wij? 

Zie daarvoor het onderdeel “richtlijnen”. In alle gevallen ontstaat een telefonisch contact tussen onze coördinator en de betreffende hulpverlener waarbij alle mogelijkheden en onmogelijkheden worden onderzocht.

Waar gaat ons geld naar toe? 

Zie daarvoor het onderdeel “rekenschap” en het daarin opgenomen overzicht van toekenningen.
Via een aanvraag van – en veelal in samenwerking mét andere organisaties wordt de situatie van de betreffende cliënt beoordeeld. Daarbij is geen enkel geval gelijk. Het is puur maatwerk, waarbij ook eerst andere hulpmogelijkheden worden onderzocht . Wij fungeren immers als een vangnet nadat hulpverlenende instanties aan het eind van hun – formele – mogelijkheden zijn. De cliënt ondervindt hiervan niet direct hinder; de beoordeling van de hele situatie vindt plaats tussen onze coördinator en de aanvragende organisatie.

Een paar voorbeelden van verstrekte hulp door collega SUN Bureaus:

  • Op aanvraag is een bijdrage van € 470,- verstrekt als aanvulling op een bijdrage van de Stichting Leergeld. Het is bedoeld voor huiswerkbegeleiding van een dochter van een analfabetische moeder.
  • In samenwerking met een hulpverlenersorganisatie is aan een cliënt een wasmachine verstrekt in verband met zijn lichamelijke gesteldheid.
  • Op verzoek van een organisatie is een mevrouw – nadat ze het huiselijk geweld was ontvlucht -een wasmachine, koelkast en kookplaat verstrekt voor een totaalbedrag van € 480,-
  • Aan een cliënt is samen met een gift van een Diaconie een lening verstrekt van € 700,- voor een hernieuwde huurstart ter voorkoming van dakloosheid.