Over SUN Doesburg

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van SUN Doesburg bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. L.S, Cohen, voorzitter
  • Mw. M.C.L. Grandia-Feddema, secretariaat
  • Dhr. P. de Vos, penningmeester

De uitvoering van de dagelijkse gang van zaken is in handen van de bureaucoördinator:

  • Mw. Anja Beckmans-Prinsen

Het dagelijks bestuur en de bureaucoördinator vergaderen ongeveer 10 keer per jaar en zorgen samen voor het behandelen van de aanvragen, het aanvragen van donaties voor het giftenbudget en houden contact met de gemeentes Doesburg en Montferland, als onderdeel van het armoedebeleid.

Het Algemeen Bestuur

Naast het dagelijks bestuur bestaat het Algemeen bestuur uit de volgende leden:

  • Dhr. M. Blom
  • Mw. M. Koelman
  • Dhr. R.H. van Limburg-Stirum
  • Mw. C.G. Mintjes-Heufkens
  • Mw. F. Westra
  • Mw. H.W. van Wijk-Reinders

Het volledige bestuur komt tweemaal per jaar bijeen en bespreekt de algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid.

Beleidsplan 2020

Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop onze organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Ons beleidsplan 2020 biedt een actualisering en concretisering van onze doelstellingen met opgave van doelen en acties voor het volgend jaar.
Hier treft u het beleidsplan 2020.

Privacyverklaring

SUN Doesburg hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.
Hier vindt u onze privacyverklaring.

Jaarverslagen

In ons jaarverslagen leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Hier treft u onze jaarverslagen.