Bestuur

Bestuur SUN Doesburg per 21 februari 2020:

L.S. Cohen                              Voorzitter
M.C.L. Grandia-Feddema     Secretariaat
P. de Vos                                 Penningmeester
M. Blom                                  Lid Dagelijks Bestuur
F.I.E. Jansen-Wiegers            Lid Algemeen Bestuur
M. Koelman                           Lid Algemeen Bestuur
R.H. van Limburg Stirum     Lid Algemeen Bestuur
C.G. Mintjes-Heufkens         Lid Algemeen Bestuur
F. Westra                                Lid Algemeen Bestuur
H.W. van Wijk-Reinders       Lid Algemeen Bestuur

Artikel 5.6 uit de statuten van de stichting luidt:
‘De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.’