Hulp bij acute financiële nood

Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet SUN Doesburg e.o. (Stichting Urgente Noden Doesburg en omstreken) zich in. Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen bieden wij hulp bij acute financiele nood. Wij helpen als andere loketten gesloten blijven; hulp in de vorm van een financiele bijdrage en/of een renteloze lening.

Alleen via professionele hulpverleners

SUN Doesburg behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulpverleners. Wilt u een aanvraag doen? Lees dan eerst onze spelregels bij 'Voor wie?'.

Uitbreiding werkgebied

Sinds 1 januari 2020 werkt SUN Doesburg samen met het Solidariteitsfonds Montferland. In deze pilotfase van ruim één jaar worden de aanvragen van het Solidariteitsfonds Montferland voor financiële ondersteuning behandeld door de bureaucoördinator en het bestuur van Sun Doesburg. In april 2021 wordt in overleg met de gemeente Montferland een besluit over de definitieve samenwerking genomen.

Landelijk netwerk 

SUN Doesburg maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus. Woont u niet in de gemeente Doesburg of Montferland, maar wil u toch gebruik maken van financiële noodhulp? Kijk dan op de website van SUN Nederland: www.sunnederland.nl. Hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten doen al een beroep op een noodhulpbureau. Daarin werken de gemeente Doesburg, donateurs, fondsen en dienstverleningsorganisaties samen.