Bestuur

Bestuur SUN Doesburg

Artikel 5.6 uit de statuten van de stichting luidt:
‘De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.’